top of page

Spoed

Pijnklachten en Spoedgevallen

 

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en
tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken
wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365 Spoed Tandarts Rhoon. Voor
alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Rhoon op tel: (085 – 0189402)

 

Dental365 Spoed Tandarts Rhoon
Adres Verdistraat 1 3161 RK Rhoon

Telefoon spoedgevallendienst Rhoon:   (085 – 0189402)

Dental365 heeft naast de vestiging in Rhoon ook vestigingen in Rotterdam, Breda,
Gouda, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer, Apeldoorn en Zeeland.
Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de
telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u
kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de
spoeddienst kunt u ook kijken op de website Dental365.nl

 

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar
Dental365 Spoed Tandarts Rhoon;


Wat mee te nemen:

 •  Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt

maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te
kunnen plannen.

 •  U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een

geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

 •  U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te

voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.
 

Kosten en vergoedingen:

 •  De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een

reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

 •  Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,

weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer
hiernaar als u belt.

 •  U ontvangt altijd een nota van Dental365.

 •  Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf

declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen
vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te
raadplegen.

 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de

kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer
indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit
de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

 

Tot slot:

 •  Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien.

Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een
eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd
terugverwezen naar uw eigen tandarts.

 •  Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en

per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het
online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw
afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste
tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier
correct in te vullen.
Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw
behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een

richttijd is! Dental365 Locatie is géén reguliere tandartspraktijk maar een
spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd
getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te
maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit
ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren.
Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan
het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval
van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaande
telefoonnummer van Dental365 Locatie.
Conform landelijke richtlijnen brengt
Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: Code C90 “Niet

nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw
(aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.

bottom of page